Projekt Graphitical kriticky interpretuje aktuální témata a události z politické, společenské a etické oblasti nejen v České republice. Tyto rezonující události jsou vizuálně zachycovány v podobě informačního toku, pod jehož nátlakem se denně ocitáme. Série několika plakátů prezentuje autorský přístup ke sdělovacím možnostem grafického designu a komentuje aktuální dění. Projekt je koncipován pro dlouhodobou reflexi dění ve společnosti. Graphitical byl vytvořen na základě diplomové práce v roce 2020 a stále se vyvíjí.
Back to Top